Oparzenia – to uszkodzenia tkanek skóry pod wpływem wysokiej temperatury. Oparzenia możemy podzielić na: termiczne, powstające w wyniku działania temperatury (np. wrzątku, gorącego oleju) i chemiczne, wywoływane przez środki o działaniu żrącym, takie jak np. kwasy.

Wyróżnia się 4 stopnie oparzeń, klasyfikowane według głębokości uszkodzenia skóry. Maść z witamina A - RETIMAX 1500 poleca się stosować przy oparzeniu I stopnia, które obejmuje tylko naskórek. Jego cechami charakterystycznymi są: zaczerwienienie skóry, lekki obrzęk i pieczenie skóry. Oparzenie to może być wynikiem krótkotrwałego działania pary wodnej, gorącej wody lub silnego działania promieni słonecznych. Zaczerwienienie skóry utrzymuje się zwykle kilka dni i goi się samoistnie po złuszczeniu naskórka. Oparzenia I stopnia nie niosą zazwyczaj za sobą ryzyka powstawania blizn.

Powrót
FARMINA SP. Z O.O. UL. LIPSKA 44 30-721 KRAKÓW